Iva Hédlová - alternativní terapeutka, mistr reiki

Alternativní medicína

ČTVRTÁ ČAKRA

4. čakra - PRÁVO MILOVAT A BÝT MILOVÁN
V rodině může být toto právo zestručněno, když rodiče své děti nemilují a nestarají se o ně bezpodmínečně a důsledně. Když se do lásky vloží podmínky, je ohrožena sebeláska dítěte. V kulturních podmínkách je možné vidět omezenou srdeční čakru v odsuzujících postojích k lásce muže vůči muži a ženy vůči ženě, k lásce mezi dvěma lidskými rasami, či k milování více osob jedním člověkem.

 
 

ČTVRTÁ - SRDEČNÍ ČAKRA

Zdroj: freeimages.comČtvrtá čakra – srdeční.
V srdci přebývá láska. Pokud tam nepřebývá, pak člověku velmi chybí. Energetické centrum srdce pramení rovněž – jako ostatní čakry – v páteři.

 
 

Čakra druhá

Druhá  čakra se nalézá v podbřišku. Tato čakra má souvislost s partnerskými a mezilidskými vztahy, se sexualitou. To jaké vztahy máme s partnerem, zda jsme schopni navázat pevný, láskyplný partnerský vztah vypovídá o energii naší 2. čakry. Významným tématem je také tvořivost.
 

 
 

Čakra první

První  čakra je umístěna v základu páteře  - kostrči. První čakrou se  spojujeme se Zemí, zakořeňujeme se v bytí  a budujeme pevné základy pro naši existenci. S tím úzce souvisí téma rodiny, kmenových kořenů, pocit, že někam patříme. Také pocit radosti ze života, naše vůle žít.
 


 
 

SEBELÉČENÍ A VÝZNAM ČAKER I.

čakryObsáhlý článek se věnuje možnostem práce s čakrami při léčení sama sebe. Ale také varuje před neuváženými hrátkami. Při vzniku každého člověka mu je dáno zdraví a harmonie, naprostá rovnováha živlů v jeho těle. Tělo člověka můžeme rozdělit do několika složek : 
 

 
 

SEBELÉČENÍ A VÝZNAM ČAKER II. + MEDITACE

čakryTeď, když již chápeme, jak vzniká disharmonie v našem těle a jak působí, můžeme se pokusit dostat naše tělo zpět do rovnováhy. Rozhodl jsem se popsat sedm nejúčinnějších metod sebeléčení a doufám, že mezi nimi naleznete alespoň jednu, která vám pomůže.

 
 

Čakry a jim odpovídající zvířata IV.

Čakra srdce ANTILOPA
"Představuji první neklidné záchvěvy srdce, které začíná prožívat známky něhy a touhy. Možná si připadáte plaší a nesmělí, když se učíte zacházet s návaly citu směřujícího k této čakře. Máme rychlé nohy a nejsme svázány vašimi představami o dogmatech a předsudcích.

 
 

Čakry a jim odpovídající zvířata III.

Čakra solar plexu - LEV
"Jsem zvěstovatelem síly a odvahy. Často jsem zobrazován, jak ležím po boku beránka, což naznačuje pokoj a mír. Přestože jsem na pohled tvrdý a umím dát hlasitě najevo svou nespokojenost, uvnitř dokážu být laskavý a uklidňující.


 
 

Čakry a jim odpovídající zvířata II.

Sakrální čakra RYBY
"Plaveme ve vodě, což je živel úzce spjatý se sakrální čakrou člověka. Rozmnožujeme se kladením jiker do vody, na dno řek a moří. Měsíc, který září na vaší noční obloze, má velký vliv na naše páření. Kvůli znečistění vašich řek a moří začínáme v zájmu svého přežití pozměňovat svá těla. Také člověk projde v krátké době procesem iniciace, kdy promění svou sexuální energii.

 
 

Čakry a jim odpovídající zvířata I.

Kořenová čakra BÝK
"Jsem proslulý svou silou a vitalitou. Jsem spojen s energií dubu a v dávných dobách jsem byl uctíván pro svou sílu a statnost. V té či oné podobě jsem s člověkem od jeho prvních kroků na této Zemi. Byl jsem vaším druhem v mnoha starobylých civilizacích. "


 
 

ČAKRY - energetická centra těla

Čakry jsou energetická regulační centra našeho těla.
Proudí jimi vitální energie, která nás drží na živu. Lidský organismus musí být zásobován ze tří různých pramenů. Potřebuje výživu, vzduch a vitalitu. Čakry jsou centrem energetické potence a tím i zdrojem veškeré energie, která cirkuluje naším tělem mřížovou sítí meridiánů.

 
 

ČAKRY V NAŠEM TĚLE JSOU VELICE DŮLEŽITÉ

Co jsou to vlastně čakry? Pro laiky bych to vysvětlila úplně jednoduše: jsou to světelné energetické body, které se otáčí jako barevný větrák a pokud se točí obráceně, nebo dokonce stojí, tak náš život nebude vůbec jednoduchý a měli bychom pracovat na tom, aby jsme je roztočili jako na pouti. Čaker v našem těle je mnoho, ale těch nejdůležitějších je 7 a o nich vám něco napíšu.

 
 

ROZSÁHLÝ PŘEHLED O JEDNOTLIVÝCH ČAKRÁCH

Každá hlavní čakra na přední straně těla má svůj protějšek na zadní straně těla a spolu jsou považovány za přední a zadní aspekt téže čakry.

 
 

7 PODOB LÁSKY A 7 ČAKER

Chci Vám nabídnout jiný pohled na vztahy a na to, jak co nejvíc uspokojit toho/ tu/ ty, které milujeme. Současně si můžete udělat malý test, jak na tom jste Vy sami. Existuje 7 podob lásky v závislosti na tom, která čakra miluje. Někteří věří tomu, že láska je jen to, co umí 4. čakra. Naopak jiní vidí lásku ve všem. 

 
 

Enioanatomie

Co otevřela, nabízí a dává lidstvu enioanatomie
Člověk má od nepaměti zájmem o vše, co se kolem něho děje a vše, co se týká jeho samotného. Zkoumá vše hmotné, pozoruje, vnímá a snaží se pochopit duchovní, tajemné. 
 

BARVY A DRAHOKAMY K ČAKRÁM

Přehledná tabulka přiřazených barev a drahokamů k čakrám

 
 

Čakry - úvod

Čakry jsou energetická a informační centra v našem těle. Mají vliv na všechny tělesné funkce, zdraví organismu, psychickou stabilitu - tedy na celkovou fyzickou i psychickou kondici. Čakry si můžeme představit jako energetické víry - budeme se zabývat sedmi základními čakrami. Všechny čakry jsou párové. Když jsou v rovnováze a rozvinuté, projevuje se to zdravím a vyrovnaností.

 
 

AURA A BAREVNÁ NUMEROLOGIE

Aura je neviditelné vyzařování energie, které obklopuje vše živé i neživé. Aura obklopuje celé tělo, je součástí i každé jeho buňky a odrazem všech jemných životních energií. Můžeme ji tedy pokládat v podstatě za součást těla, ne jen za něco, co ho obklopuje. Slovo aura je odvozeno z řeckého výrazu avra, které znamená vánek.

 
 

VÁŠ NOVÝ SYSTÉM ČAKER

Realita vašeho fyzického těla posunuje do sféry mnoha vibrujících prizmatických barev a tančících energetických vzorů. Na systém čaker vašeho těla lze nahlížet jako na energetický vzor nádherných barev, rotujících kolem každého z třinácti hlavních energetických center.

 
 

AKTIVACE TŘETÍHO OKA

Jsme duchovní bytosti, které zabrali fyzická těla, aby se mohli účastnit v této fyzické realitě: Bez našich těl se jí účastnit nemůžeme. Můžeme uvažovat naše fyzické tělo v tomto světě jako vozidlo, nebo jako plavidlo. Mnoho duchů zapomnělo, že jsou pravé duchovní bytosti, ale jak?

 
 
nacita se...