Alternativní medicína, zdravý životní styl, ezoterika

JMENNÁ KABALA

 

 

KabalaJméno hraje velice důležitou roli v životě každého z nás. Podle jedné staré jednoduché kabalistické metody lze dokonce určit charakter i povahové vlastnosti jen na základě jeho jména a příjmení. Čísla se sčítají a konečným výsledkem je jednociferné číslo od jedné do devíti. Každému z těchto čísel pak odpovídá nějaká charakteristika. Čísla se přisuzují písmenkům ve jméně podle tohoto schématu: 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

Pro výsledná jednociferná čísla vychází tyto charakteristiky.

1 - jednička: Člověk ovládaný tvořivými silami, který dokáže ovlivnit okolí.

2 - dvojka: Osoba plná protikladů má spíše negativní podmínky pro styk se všemi ostatními třídami jedinců.

3 - trojka: Poměrně silná osobnost s řečnickým talentem.

4 - čtyřka: Člověk praktický bez výraznějších ambicí, rád se podřídí, dobrý zaměstnanec v oblasti fyzické i duševní práce.

5 - pětka: Proměnlivý jedinec, s určitou nejistotou v praktických otázkách. Hledá v životě jistotu, útočiště a oporu.

6 - šestka: Člověk s velkou zodpovědností (za jednotlivce, instituce i národy).

7 - sedmička: Chápavý člověk , kterého charakterizuje mír, moc a bohatství vnitřního vědění.

8 - osmička: Jedinec formy dokonalé, s dobrou schopností vést povahy přímé a kritické, se schopností fyzického i duševního pojetí.

9 - devítka: Naprostá dokonalost ve všech směrech, člověk s vyvinutým citem a intuicí, podnikavý a dosahující obsáhlého lidského vědění.

Příklad:

F r a n t i š e k P a l a c k ý

6 9 1 5 2 9 1 5 2 7 1 3 1 3 2 7

1. součet: 40 24

2. součet: 4 6

3. součet: 10

4.součet: 1

Takže výsledek je 1

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 4.25 (2 hlasů)