Iva Hédlová - alternativní terapeutka, mistr reiki

Tělo a orgány

TROJKLANÝ NERV

Trojklanný nerv - zánětJe jeden z párových hlavových nervů, který se ještě před výstupem ze spodní části lebky dělí na tři základní větve. Ony zprostředkovávají komunikaci mezi obličejem a mozkem. První, horní větev směřuje k oku, druhá střední k horním zubům a žvýkacím svalům a třetí spodní ke spodním zubům a šíjovým svalům. Někdy bývá postižen těžkými bolestmi. Nejčastější potíže s trojklaným nervem se projevují zánětem a bolestmi zubů. 

 
 

PARKINSONOVA NEMOC

http://www.sxc.hu/Jde o chronické onemocnění napadající centrální nervovou soustavu. Výsledkem je úbytek nervových buněk středního mozku a tím i snížení produkce dopaminu, který zajišťuje přenos signálu mezi nervovými buňkami. Lidé trpící touto chorobou pak nemohou kontrolovat svůj pohyb.

 
 

Epilepsie

Epilepsie a její formy, především pak grand mall (čili epilepsie projevující se bezvědomím s trvajícími křečovými a to zvláště tonickou-klonickými projevy) se vyskytují v praxi záchranné služby v méně zastoupené šíři pacientů. Výskyt této choroby a této formy epilepsie s průběhem grand mall je v naší celkové populaci na odhadovaných 1-2%.

 
 

Alzheimerova choroba

Tato progresivní mozková porucha - alzheimerova choroba, provázená ztrátou paměti a dezorientací, je otřesným zážitkem pro pacienty i jejich okolí. Včasná léčba alzheimerovy choroby může pomoci zpomalit nebo dočasně zvrátit průběh tohoto vážného onemocnění.


 
 
 
Reklama
Obsah tohoto reklamního panelu nesouvisí přímo s publikovaným článkem.
 
nacita se...