Alternativní medicína, zdravý životní styl, ezoterika

Terminologický slovník

Terminologický slovník

Dr. Vasilčuk - terminologický slovník

Vysvětluje některé pojmy z oblasti enioanatomie, eniopsychologie, eniomedicíny, léčitelství, psychotroniky a bioenergoterapie, se kterými se lze setkat v různých publikacích, odborné literatuře apod. Slouží především ke snadnější orientaci v těchto a jim blízkých oborech.

Slovník je také určen k orientaci v některých textech této internetové stránky, kde jsou určité pasáže psány odborným jazykem.

  

 
 

Terminologický slovník - písmena G a H

Vysvětluje některé pojmy z oblasti enioanatomie, eniopsychologie, eniomedicíny, léčitelství, psychotroniky a bioenergoterapie, se kterými se lze setkat v různých publikacích, odborné literatuře apod. Slouží především ke snadnější orientaci v těchto a jim blízkých oborech. Slovník je také určen k orientaci v některých zde uvedených textech, kde jsou určité pasáže psány odborným jazykem.

 
 

Terminologický slovník - písmeno F

VasilčukFakír, fascinace, fenomén, fenomenalismus, filozofie, fluidum, forma, forma, struktura a funkce jemnohmotných těl AV, foton, frenologie, funkční anatomie jemnohmotných těl, fylogenetické integrální vědomí člověka, fyzické tělo, fyziognomika a další.

 
 

Terminologický slovník - písmeno E

E.S.P. - extrasensorial perception, ego, egocentrismus, ektoplazma - biologie, elixír života, empatie, energetický fantóm člověka AV, enioanatomie, eniosugesce, enioterapie, esoterismus (esoterika), estetika, evoluce, etika, existence, exorcismus, extáze, extrasenzorická percepce a další.

 
 

Terminologický slovník - písmeno D

VasilčukDematerializace, dermo - optická vize, desorpce, diagnostika, diagnóza, didaktika, diferenciace, dovednost, duch, duchovní relaxace AV, duše, duševní nemoci, důvěra a další.

 
 

Terminologický slovník - písmena C a Č

VasilčukCítění, cytologie, čakerní autonomní systém mikrokanálů AV, čakry, čarodějnictví, čas, činnost, činnost automatická, čarodějnictví, člověk AV a další.

 

 
 

Terminologický slovník - písmeno B

VasilčukBarva, bible, bilokace, bioenergetické tělo, bioenergoterapie a bioenergodiagnostika, biogeneze, biologicky aktivní bod, bioplazmatické informačně-energetické pole člověka AV, biotronika, buněčná anatomie, Bůh - fyzická příroda Boha a božského, božskost, božskost trojjediná a další.

 
 

Terminologický slovník - písmeno A

VasilčukVysvětluje některé pojmy z oblasti enioanatomie, eniopsychologie, eniomedicíny, léčitelství, psychotroniky a bioenergoterapie, se kterými se lze setkat v různých publikacích, odborné literatuře apod. Slouží především ke snadnější orientaci v těchto a jim blízkých oborech. Slovník je také určen k orientaci v některých textech této internetové stránky, kde jsou určité pasáže psány odborným jazykem.